Aan het woord: Loura & Nicole

  
Een betekenisvolle stage kan staan of vallen met de connectie tussen beide partijen. Bij Loura werd dit al vroeg in de stage duidelijk. Als de eerste stagiaire bij Toerisme Collectief Friesland kwam ze in contact met Nicole. Voor Nicole heeft deze koppeling al veel waardevolle momenten opgeleverd. Loura is voor haar een volwaardige collega die dankzij een frisse blik de dingen vanuit een ander perspectief kan bekijken; een proces waardoor de dames zo nu en dan tot in de late uurtjes doorwerken.

Aan al hun dagelijkse bezigheden staat een duidelijke missie ten grondslag; het verbeteren van de band tussen onderwijs en praktijk. Loura: “Steeds meer ondernemers willen samenwerken met het onderwijs, maar het probleem is dat de ondernemers morgen al willen, terwijl de school vasthoudt aan het curriculum.” Een lastig vraagstuk dus, maar wel een waarmee ze grote impact kunnen maken op de studie-ervaring van toekomstige Hospitality Management studenten.

Samen pakken ze de kloof tussen het bedrijfsleven en school curricula aan en gingen ze slim om met het gebrek aan tijd. Zo heeft Nicole Loura vanaf het eerste moment meegenomen met bedrijfsbezoeken en dagelijkse processen en begeleidt Loura inmiddels zelf ook studenten. Deze inzet van studenten als Loura wordt zo gewaardeerd dat Nicole zelfs al op Blue Monday bij Loura op de stoep heeft gestaan met een stuk taart: “We zijn nog maar twee jaar bezig, maar wat er staat komt toch echt door de studenten. De toekomst wordt bij ons door hen vormgegeven.”

sibrich-hexAan het woord: Sibrich

 
 
 

Maak kennis met Sibrich Wijnia (@napoleonn._), studente Mediavormgeving op het Friesland College. Via haar studie kwam ze in contact met MENTOR in de Verenigde Staten. Daarnaast heeft ze stage gelopen in Groningen bij reclamebureau Studio Plakband. Hierdoor heeft zij twee hele verschillende stage ervaringen opgedaan. “Dit leverde bij mij wel een aardige cultuurschok op.”

Het grootste verschil? In de VS stond ze echt onderaan de tree als stagiair, terwijl ze bij het bedrijf in Nederland gelijk als volledige medewerker werd gezien en een eigen stem had.

Bij MENTOR leerde ze vooral haar grenzen op te zoeken en hoe je moest samenwerken in een bedrijf. Bij Studio Plakband werd ze gelijk betrokken bij het proces en daar leerde ze weer heel veel van.

Wat haar het meest is bijgebleven is de sociale impact die ze vanuit het bedrijf MENTOR mocht maken op het Amerikaanse publiek. MENTOR heeft als landelijk doel een voorbeeld te willen afgeven aan jongeren. 1 Op de 3 jongeren heeft er namelijk geen goed rolmodel in het leven. Hier wilden zij landelijk aandacht voor vragen via media uitingen waar Sibrich aan mee mocht werken. “Voor mij was het een interessante introductie tot de Amerikaanse cultuur. Ik kreeg een stukje van een land te zien dat je niet mee krijgt als toerist.”

Meewerken aan een betekenisvolle stage was voor haar heel erg bijzonder en leerzaam. “Naast dat je leert hoe het is om in de bedrijfswereld te werken leer je ook de verantwoordelijkheid te nemen voor dit concept. Ik voelde mij dankzij de sociale impact van mijn stage veel meer verbonden met het werk dat ik deed en de impact die het had. Ik zou het zeker aanraden aan iedereen!”

heleentje-hexAan het woord: Heleentje

 
  “SPARK the movement beweegt mensen om samen te leren en te bouwen aan een circulaire economie en een duurzame samenleving. We richten ons daarbij primair op het onderwijs, maar leren voor duurzame ontwikkeling is een opgave die in het hart van de maatschappij ligt: de vraag hoe we onze aarde leefbaar houden richting de 22e eeuw is een vraag van ons allemaal.

Regio-breed groeit de aandacht van bedrijven, overheden, burgers, kunstenaars en kennisinstituten voor het realiseren van een circulaire economie. Het met elkaar bouwen van deze nieuwe economie wordt gezien als een randvoorwaarde om tot een duurzame samenleving te komen. Daardoor ontstond de ambitie om met het onderwijs een beweging te creëren, waardoor jongeren van basisschool tot universiteit uitgenodigd worden om mee te doen aan dit gemeenschappelijke leerproces.

Als naam voor die beweging bedachten jongeren de naam SPARK. Deze Engelse term geeft goed weer waar we in geloven, namelijk dat de vonk die hier en nu ontbrandt effect heeft op het leven, op de mensen elders op de wereld en op de generaties die na ons de aarde bewonen. Groot denken, klein beginnen is een van onze huisregels!

Als initiatief is SPARK aangehaakt bij Circulair Friesland. Deze vereniging telt meer dan 100 leden waaronder een grote diversiteit aan bedrijven, alle regionale overheden en alle MBO’s, HBO’s en wetenschappelijke instellingen. Een team aanjagers helpt de leden om de kennis, het inzicht en de connecties te ontwikkelen die nodig zijn om tot concrete projecten te komen. Circulair Friesland is actief op de thema’s water, energie, mobiliteit, bouw, biomassa, kunststoffen, horeca en toerisme, inkoop, voedsel en landbouw. Met SPARK is onderwijs als onderwerp toegevoegd.

Verder werkt SPARK nauw samen met tientallen andere netwerken op regionale, landelijke en Europese schaal. Het delen van kennis en ervaringen is van het grootste belang om het leren voor duurzame ontwikkeling te versnellen. Dit boekje, samen met de bijbehorende presentaties en tools die je ook op onze site vindt, hoopt daar een bescheiden bijdrage aan te leveren: we hopen dat dat wat wij hier geleerd en gedaan hebben je inspireert en ondersteunt om de beweging voor leren voor duurzame ontwikkeling ook in jouw team, organisatie of regio te laten groeien!

Heleentje Swart

Aanjager SPARK the movement”

annelies-hexAan het woord: Annelies

 
 
 

“In 2008 kwam ik via een lange laan met eeuwenoude eiken bij een prachtig plantagehuis in Canada. Dat was het huis van mijn roomie tijdens een cursus Frans in Montréal en zij ging thuis trouwen. Een magische plek aan Lake Erie. Dit moment was de eerste keer dat ik mij bewust was van cultureel erfgoed, en ik was verliefd. Naast de esthetiek vond ik ook de verhalen die het gebouw vertelt buitengewoon boeiend. Deze verhalen brengen nieuwe perspectieven op erfgoed. Hoe mooi is een grachtenpand als we weten dat deze gebouwd is met (groten)deels onethisch verdiend geld? Deze sociaalmaatschappelijke duurzaamheid zorgde ervoor dat ik in 2016 mijn afstudeerstage vastgoed & makelaardij (hbo) deed bij Stichting Het Drentse Landschap.

Daar leerde ik over een ándere duurzame kant van erfgoed. Duurzaam omdat hetzelfde gebouw al eeuwen wordt gebruikt. En dezelfde steen blijven gebruiken is nog altijd duurzamer dan een nieuwe steen maken. Maar energiezuinigheid: een groot aandachtspunt bij erfgoed. Deze stage heeft mijn wereld breder gemaakt, en de basis gelegd voor mijn verdere carrière. Mijn werkveld beslaat nu projectinitiatie en -management op het gebied van erfgoed, klimaat en participatie. Ik wens iedereen zo’n horizonverbredende stage toe!”

john-hexAan het woord: John

 

“Een circulaire toekomst bouwen voor volgende generaties.”

De wereldbevolking groeit en grondstoffen worden simpelweg schaarser. Om een leefbare aarde achter te laten voor de generaties na ons, moeten wij zuinig zijn op wat we hebben.

Omrin (Fries voor kringloop) houdt zich daarom bezig met het duurzaam verwerken van afval en opwekken van energie. Algemeen directeur John Vernooij zegt: ”Wij bouwen circulaire (afval)ketens voor het welzijn van de volgende generaties. En dat doen we natuurlijk samen met de volgende generaties.”

In een circulaire economie bestaat geen afval meer. Producten worden efficiënter ontworpen en materialen zoveel mogelijk hergebruikt. De overheid heeft zichzelf tot doel gesteld om de Nederlandse economie in 2050 volledig circulair te maken. Minder afval, meer hergebruik.

“Een circulaire toekomst bouwen voor volgende generaties, doe je natuurlijk samen met volgende generaties. Bij ons zitten jongeren actief aan tafel, letterlijk en figuurlijk. We werken samen met onderwijsinstellingen, op alle niveaus en van projecten tot stages. Van MBO (Friesland College, Friese Poort, ‘Nordwin College/Aeres) tot HBO (NHL Stenden, Van Hall Larenstein, Windesheim en de Hanze) en universitair met de Rijksuniversiteit Groningen – Campus Fryslân. Dagelijks zijn studenten voor bij ons actief. Zij doen uiteenlopende onderzoeken en werken mee. Juist om samenwerking en stages betekenisvol te maken. Wij inspireren en doen!” vertelt John Vernooij enthousiast.

Omrin heeft een integrale aanpak van circulariteit, bijvoorbeeld door een eigen fossielvrije en circulaire bedrijfsvoering. Hoe? Door zoveel mogelijk grondstoffen uit afval terug te winnen en te recyclen; door het stimuleren van een inclusieve en biodiverse samenleving; maar ook door te inspireren, te verbinden en gewoon te doen.

De nieuwe technische ontwikkelingen op en rond het Ecopark De Wierde om restafval en kunststof te recyclen in nieuwe grondstoffen en duurzame energie zijn daarvan voorbeelden. Omrin bouwt zo actief bestendige ecosystemen in samenwerking met de regio’s. John Vernooij besluit: “Juist met onderwijsinstellingen en studenten werken we zowel technisch als ten aanzien van Communicatie, HR, Logistiek en Financiën nauw samen. Samen met de student en begeleiders kijken we steeds naar de beste opdracht. Maatwerk dus. Voor een circulaire bedrijfsvoering en een circulaire toekomst.

Aan het woord: Rosa

 
 

“Ik heb voor de VAVO een profielwerkstuk moeten schrijven en had van mezelf al een innerlijke drive om iets te doen op sociaal-maatschappelijk gebied. Daarnaast heb ik een grote interesse voor duurzaamheid en sociale inclusiviteit. Ik heb er voor gekozen om deze factoren te combineren en de Sharebox te ontwikkelen. Hier heb ik dan ook mijn profielwerkstuk over geschreven.

Goede bedoelingen zijn overal en iedereen wil de ander wel een handje helpen wanneer nodig. Alleen weten we echt wat de ander nodig heeft? En hoe vragen we dat? Een dakloze die zijn tiende bakje koffie krijgt is verzadigd, terwijl hij eigenlijk een trui of een paar sokken nodig heeft. Ik heb de Sharebox bedacht om deze vraag en aanbod van goede bedoelingen op elkaar aan te laten sluiten en de mienskip te vergroten. Iedereen mag hier gebruik van maken. Of je het nou eenmalig gebruikt of honderden keren, alles mag!

Daarnaast kun je een verzoek doen via een whiteboard aan de binnenkant van de deur. Iemand anders kan dit zien en het voor je in de box leggen. Zo kun je gericht doneren, worden spullen hergebruikt en wordt een donatie in je eigen regio gebruikt. Inmiddels ben ik voor dit project de pilot aan het draaien en hoop ik dat het vanaf hier kan gaan groeien tot iets nog veel groters!”